تقسیم بندی براساس ضخامت ورق

تقسیم بندی براساس ضخامت ورق   ضخامت ورق یکی از پارامترهای مهم در تقسیم بندی ورق ها می باشد.ورق ها براساس ضخامت به سه دسته زیر تقسیم می شوند:تقسیم بندی براساس ضخامت ورق با سایتتات سیستم  همراه باشید ورق‌های نازک ورق‌های متوسط ورق‌های ضخیم با توجه به استاندارد های متفاوت این تقسیم بندی ممکن است […]

تماس با ما